A Magyar Közlöny 90. számában jelent meg a 2016. évi LXXIX. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról. A törvény többek között módosítja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt is.

A munkavédelmi törvény talán legfontosabb változása, hogy nem csak a munkáltatót, hanem ezután a Hatóság ellenőrzései során a természetes személyt (munkavállalót) is sújthatja bírsággal.

A munkavédelmi törvény 2016. július 8.-tól lehetőséget ad a munkavédelmi hatóságnak a természetes személy bírsággal való sújtására, abban az esetben, ha a természetes személy a szervezett munkavégzés során:

  • a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
  • a munkabalesettel kapcsolatos nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv – készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatokat közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását akadályozza,
  • foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza vagy
  • a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.

A kiszabott bírság összege 500.000,- Ft-ig (ötszázezer forintig) terjedhet.

A közigazgatási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.


Elérhetõségek
+36-30-9515-749
+36-1-798-3640
info@globalmunkavedelem.hu